Penggunaan Laman Web – Dengan mengakses laman web, anda menjamin dan menyatakan kepada pemilik laman web bahawa anda berhak untuk melakukannya dan menggunakan maklumat yang disediakan melalui laman web.

Tanda Dagangan — Tanda dagang, nama, logo dan tanda perkhidmatan (secara kolektif “tanda dagang”) yang dipaparkan di laman web ini adalah tanda dagang berdaftar dan tidak berdaftar pemilik laman web. Tidak ada yang terkandung di laman web ini yang boleh ditafsirkan sebagai pemberian lesen atau hak untuk menggunakan tanda dagangan apa pun tanpa kebenaran bertulis dari pemilik laman web terlebih dahulu.

Pautan luaran – Pautan luaran mungkin disediakan untuk kemudahan anda, tetapi ia berada di luar kawalan pemilik laman web dan tidak ada perwakilan mengenai kandungannya. Gunakan atau bergantung pada pautan luaran dan kandungan yang disediakan adalah atas risiko anda sendiri.

Jaminan – Pemilik laman web tidak memberikan jaminan, pernyataan, pernyataan atau jaminan (sama ada tersurat, tersirat dalam undang-undang atau baki) mengenai laman web.

Penafian liabiliti – Pemilik laman web tidak akan bertanggungjawab dan menafikan semua tanggungjawab atas sebarang kehilangan, liabiliti, kerosakan (sama ada langsung, tidak langsung atau akibat), kecederaan peribadi atau perbelanjaan apa jua bentuk yang mungkin dialami oleh anda atau pihak ketiga (termasuk syarikat anda), sebagai akibat atau yang mungkin disebabkan, secara langsung atau tidak langsung, kepada akses dan penggunaan laman web anda, setiap maklumat yang terdapat di laman web, maklumat peribadi atau syarikat anda atau bahan dan maklumat yang dihantar melalui sistem kami . Khususnya, tidak ada pemilik laman web atau pihak ketiga atau penyedia data atau kandungan dengan cara apa pun kepada anda atau kepada orang lain, firma atau syarikat apa pun atas kerugian, tanggungjawab, kerosakan (sama ada langsung atau akibat), kecederaan diri atau perbelanjaan apa-apa sifat yang timbul daripada kelewatan, ketidaktepatan, kesilapan, atau peninggalan maklumat harga saham atau penyebarannya, atau untuk apa-apa tindakan yang diambil berdasarkannya atau disebabkan olehnya atau oleh sebab tidak melaksanakan atau gangguan, atau penamatannya.

Percanggahan terma – Sekiranya terdapat percanggahan atau percanggahan antara ketentuan terma dan syarat laman web ini dan apa-apa terma dan syarat, polisi atau notis lain yang berkaitan, terma dan syarat, polisi atau notis lain yang berkaitan yang berkaitan secara khusus dengan bahagian tertentu atau modul laman web akan digunakan berkenaan dengan penggunaan bahagian atau modul laman web yang berkaitan oleh anda.

Keterpisahan – Sebarang peruntukan apa-apa terma dan syarat, polisi dan notis yang relevan, yang atau tidak dapat dilaksanakan dalam bidang kuasa mana pun, sama ada kerana tidak sah, tidak sah, tidak sah, menyalahi undang-undang atau atas sebab apa pun, akan, dalam bidang kuasa tersebut hanya dan hanya untuk sejauh mana ia tidak dapat dilaksanakan, dianggap tidak sah dan baki peruntukan terma dan syarat, polisi dan notis yang relevan akan tetap berkuatkuasa dan berkuat kuasa sepenuhnya.

Terma dan syarat ini diatur oleh dan harus ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Malaysia. Dengan mengakses laman web ini dan / atau menggunakan perkhidmatan yang disediakan di sini oleh Credit Bureau Malaysia, anda dengan ini bersetuju dengan bidang kuasa eksklusif Pengadilan di Malaysia dalam semua pertikaian yang timbul atau berkaitan dengan penggunaan laman web ini.

 

PESAN SEKARANG
BAYAR KEMUDIAN

Anda mempunyai pilihan untuk menggunakan perbankan dalam talian, kad kredit atau Penghantaran Tunai (COD). Kami Menyediakan perkhidmatan COD di seluruh Semenanjung Malaysia dengan DHL E-Commerce